Home > Uncategorized > ฮวงจุ้ย บันไดบ้าน

ฮวงจุ้ย บันไดบ้าน

ฮวงจุ้ย บันไดบ้าน
แปลนบ้าน
การขึ้นหรือลงบันไดของคนในบ้าน สัมพันธ์กับการขึ้นลงของโชคชะตาของผู้อาศัยด้วย

ฮวงจุ้ย
บันไดบ้าน

ในศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยนั้น บันไดถือเป็นสิ่งสำคัญมากในเรื่องของฮวงจุ้ยบ้านเรือน เพราะเราจะเห็นได้ว่าบ้านเรือนเกือบทุกหลังนั้นมีบันไดเป็นส่วนประกอบ โดยบันไดนั้นจะมีลักษณะเป็นขั้นซึ่งใช้เชื่อมต่อกับชั้นต่างของบ้านเพื่อให้ ผู้อยู่อาศัยใช้ขึ้น – ลง

ในศาสตร์ฮวงจุ้ยก็ถือว่าการขึ้น – ลงของบันไดนั้นไม่ได้เป็นเพียงการขึ้น – ลงของคนภายในบ้านเท่านั้น แต่ยังมีผลต่อการขึ้นลงของโชคชะตาผู้ที่อยู่อาศัยด้วยเช่นกัน ซึ่งบันไดนั้นเมื่อมีการขึ้น – ลงย่อมก่อให้เกิดกระแสลมและน้ำไหลเวียนภายในบ้านอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นหลักแห่งการจัดวางฮวงจุ้ยของบันไดจึงต้องสร้างให้ถูกหลักการดังนี้

1. บันไดบ้านนั้นควรจะต้องมีแสงสว่างเพียงพอเพื่อเป็นการกระตุ้นฮวงจุ้ยที่ดี และขจัดฮวงจุ้ยที่ร้าย ถ้า พูดในหลักวิทยาศาสตร์ก็คือ ถ้าบันได้บ้านนั้นมีแสงสว่างไม่เพียงพอดูมืด อาจจะทำให้ผู้ที่พักอาศัยพลัดตกบันไดได้ หรือเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์อันไม่พึงปรารถนาได้

ดังนั้นบันไดบ้านจึงควรจะต้องมีแสงสว่าง ที่เพียงพอ อันจะทำให้ไม่เกิดพลังหรือจุดอับที่ชั่วร้าย อีกทั้งไม่ควรนำสิ่งของใดๆ มาวางบนบันไดให้เกะกะ อันจะทำให้การไหลเวียนของฮวงจุยนั้นเกิดการสะดุดอีกด้วย
แปลนบ้าน
2. บันไดบ้านนั้นไม่ควรที่จะพุ่งขึ้นสูงชันจนเกินไป ถ้าจุดเชื่อมต่อระหว่างแต่ละชั้นนั้นสูง ก็ ควรที่จะมีการทำขั้นพักไว้ให้สมดุลกับความสูงของบันได ซึ่งถ้าเปรียบบันไดนั้นเป็นดั่งน้ำตก ถ้าน้ำตกนั้นสูงโดยไม่มีจุดพักรับน้ำ กระแสน้ำที่พุ่งลงมาย่อมจะเป็นกระแสน้ำที่แรง มีพลังในการทำลายล้างสูง ดังนั้นจึงควรทำจุดพักน้ำไว้เป็นระยะเพื่อชะลอกระแสน้ำที่เชี่ยวกราดให้เกิด ความสมดุลของการไหล
แบบบ้านชั้นครึ่ง
เมื่อเราทำขั้นที่พักบันไดแล้ว ตรงจุดนั้นย่อมถือว่าเป็นจุดที่กระแสน้ำจะไหลเวียนวนชะลอตัวกักเก็บพลังงาน ของตัวบ้านอยู่บริเวณนั้น ก็ควรมีการเพิ่มโชคลาภให้แก่ตัวบ้านด้วยการปลูกต้นไม้ไว้บริเวณขั้นพักบัน ได้ด้วย เพื่อเป็นการกระตุ้นพลังงานภายในตัวบ้านให้เกิดความเจริญงอกงาม

3. ทางลงของบันไดไม่ควรพุ่งออกตรงมายังประตูหน้าบ้าน เรื่อง นี้ทางศาสตร์ฮวงจุ้ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ เพราะบันไดนั้นถือว่าเป็นเส้นทางของโชคลาภ เมื่อบันไดนั้นพุ่งออกไปนอกตัวบ้านย่อมเท่ากับเงินทองและโชคลาภของท่านจะไม่ สามารถกักเก็บไว้ได้ มีเท่าไรก็ไหลออกหมด อีกทั้งลูกน้องบริวารจะไม่จงรักภักดีและนำเรื่องเสียหายมาสู่ท่านได้

อีก ทั้งถ้าหน้าบ้านของท่านมีลักษณะคุกคาม พลังงานที่ชั่วร้ายจากภายนอกก็จะพุ่งเข้าสู่ตัวบ้านของท่านได้อย่างทันทีทัน ใด อันจะทำให้สุขภาพและความสัมพันธ์ในบ้านเรือนของท่านมีปัญหาเกิดขึ้นต่างๆ นานา

ถ้าบ้านของท่านมีบันไดที่พุ่งออกตรงมายัง ประตูหน้าบ้านอยู่แล้ว ก็ไม่ต้องไปทุบบันไดทิ้งให้สิ้นเปลืองนะครับ เพียงแต่ให้ท่านนั้นทำฉากมาปิดเปลี่ยนทิศทางของกระแสฮวงจุ้นที่พุ่งตรงออก ให้หักมุมไปก็พอแล้ว
แบบบ้านชั้นครึ่ง
4. ขนาดของบันไดบ้านนั้นควรมีขนาดที่เหมาะสมกับตัวบ้าน ไม่ ควรแคบจนเกินไป หรือมีขั้นถี่ชันจนเกินไป เพราะถ้าบันไดนั้นใหญ่หรือเล็กไม่เหมาะสมกับตัวบ้านย่อมเท่ากับพลังงานที่ ไหลเวียนภายในตัวบ้านของท่านก็จะเกิดความไม่สมดุลตามไปด้วย อีกทั้งถ้าขั้นบันไดนั้นมีความถี่และชันจนเกินไป

ย่อมจะทำ ให้เกิดการไหลเวียนของพลังที่ รุนแรงมาก ยามดีก็ดีใจหาย ยามร้ายก็จะร้ายขาดใจ ดังนั้นในเวลาที่สร้างบ้าน ท่านก็ควรต้องคำนึงถึงความถี่ชันของบันไดบ้านของท่านด้วย เพราะถ้าสร้างไปแล้วนั้นย่อมยากแก่การแก้ไขในภายหลัง

5. บันไดบ้านนั้นไม่ควรทำเป็นบันไดวน ซึ่ง แม้บันไดแบบนี้จะดูทันสมัยประหยัดเนื้อที่ก็ตาม เพราะตามศาสตร์ฮวงจุ้ยแล้วถือว่าบันไดวนนั้นเปรียบได้กับดอกสว่าน ที่จะมีกระแสพุ่งลงตลอดเวลา อันจะทำให้โชคลาภการเงินของท่านไหลออกอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน

ดัง นั้นถ้าบ้านของท่านมีบันไดวนอยู่ภายใน ตัวบ้าน ห้องที่มีบันไดวนลงไปนั้น วิธีแก้ไขควรจะต้องทำเป็นห้องที่มีการปิดประตูไว้อยู่เสมอเพื่อป้องกันการ ไหลออกของกระแสโชคลาภอันเกิดจากบันไดวนนั้น และยังเป็นการช่วยกักเก็บโชคลาภของท่านได้อีกด้วย หรือถ้าต้องการสร้างบันไดวนก็ควรจะสร้างในจุดที่อับลับตาหน่อย อย่าให้อยู่ในบริเวณที่พบเห็นได้ง่าย

6. บันไดบ้านนั้นไม่ควรเทออกจากประตูห้องน้ำ ซึ่งในยุคปัจจุบันการสร้างบ้านเรือนเพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยเยอะ มีบางบ้านนิยมสร้างห้องน้ำไว้ตรงกับบันได คือ เมื่อเปิดประตูห้องน้ำมาก็เจอบันไดเลย ซึ่งทางศาสตร์ฮวงจุ้ยถือว่าเป็นอัปมงคลมาก
แบบบ้านชั้นครึ่ง
ห้องน้ำนั้นถือว่าเป็นห้องที่เราใช้ขับ ถ่ายชะล้างของเสียออกจากร่างกาย เมื่อมาอยู่ตรงกับบันไดซึ่งเป็นเส้นทางไหลเวียนของโชคลาภย่อมเท่ากับจะนำ เรื่องร้ายๆ และโรคภัยมาสู่คนในครอบครัวของท่านได้ จึงไม่ควรสร้างห้องน้ำให้ตรงกับทางเดินจองบันไดอย่างเด็ดขาด

7. บันไดหลักของตัวบ้านโดยเฉพาะในชั้นล่างสุดไม่ควรมีมากกว่า 1 แห่ง เพราะ บันไดบ้านในชั้นล่างนั้นถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมของพลังงานทั้งหมดในตัวบ้าน การสร้างบันไดชั้นล่างไว้หลายแห่งนั้นย่อมทำให้พลังงานของตัวบ้านกระจัด กระจายไหลเวียนสับสน ทางศาสตร์ฮวงจุ้ยเชื่อกันว่าการสร้างบันไดในชั้นล่างของตัวบ้านเกิน 1 แห่งนั้นจะทำให้ผู้คนภายในบ้านเกิดความไม่ปรองดอง อีกทั้งยังทำให้คู่สามีภรรยาที่อาศัยภายในบ้านนั้นเกิดความคิดนอกใจกันได้

8. บันไดบ้านที่เมื่อท่านเปิดประตูบ้านเข้ามาแล้ว พบ ว่าบันไดบ้านทอดตัวลงมาชิดรับกับประตูพอดี หรือ บันไดบ้านที่ทอดตัวลงมาอยู่ตรงกลางของบ้าน หรือทอดตัวลงมายังพื้นบ้านที่เล่นระดับ ถือว่าไม่เป็นมงคล เป็นบันไดที่จะทำลายโชคลาภของท่านนั่นเอง

9. บันไดบ้านนั้นควรที่จะมีจำนวนขั้นในแต่ละชั้นเป็นเลขคี่ จะ ถือว่าเป็นบันไดที่ก่อให้เกิดความเป็นมงคล เพราะเมื่อเราก้าวเท้าข้างใดขึ้นบันไดที่เป็นจำนวนเลขคี่ เมื่อขึ้นไปจนถึงขั้นสุดท้ายเราก็จะมาจบลงที่การก้าวเท้าอีกข้างหนึ่งของเรา อันถือว่าเป็นการก้าวย่างที่ลงตัวสมบูรณ์อันจะนำมงคลมาให้

แล้วคน โบราณท่านยังถืออีกว่าบันไดที่มี จำนวนขั้นเป็นเลขคู่นั้น ถือว่าเป็นบันไดผี ซึ่งพวกวิญญาณหรือสิ่งชั่วร้ายต่างๆ นานาใช้ก้าวข้ามมาสู่โลกมนุษย์นั่นเอง จึงไม่ควรสร้างขั้นบันไดในแต่ละชั้นให้เป็นจำนวนเลขคู่

10. บันไดของบ้านนั้น ถ้าท่านหันหน้าออกสู่ภายนอกอาคาร บันไดควรจะต้องอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่าน เพราะทางศาสตร์ฮวงจุ้ยถือว่าด้านซ้ายมือของท่านที่หันหน้าออกสู่ภายนอกจะ เป็นฝั่งของมังกรเขียว ที่จะมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา จึงถือว่าเป็นฝั่งที่เหมาะที่สุดที่จะสร้างบันไดเพราะบันไดนั้นก็มีการขึ้น – ลงอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน
แต่ถ้าพื้นที่ไม่อำนวย หรือมีการสร้างบันไดไว้ฝั่งขวาของตัวบ้านเมื่อท่านหันหน้าออกสู่ภายนอกตัว อาคาร ซึ่งถือว่าเป็นฝั่งของเสือขาวก็ถือว่าไม่เสียหายมากนัก แต่ควรทำบันไดฝั่งนั้นให้มิดชิดสักหน่อย เพราะในฝั่งเสือขาวนั้นจะเป็นฝั่งที่เน้นการหยุดนิ่งสะสมพลังของตัวบ้าน และยังถือว่าบ้านที่มีบันไดในฝั่งนี้สตรีที่อยู่อาศัยภายในตัวบ้านจะเป็น ใหญ่กว่าบุรุษด้วย

ดังที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือข้อพึงระวัง ใน การสร้างบันไดบ้านอย่างง่ายๆ ที่ท่านพึงต้องให้ความสนใจ เพราะถ้าสร้างบันไดไปแล้วจะมาปรับแก้ในภายหลังนั้นจะเป็นเรื่องที่ยาก ดังนั้นจึงควรวางผังให้ดีตั้งแต่เริ่มสร้างบ้านให้ถูกหลักฮวงจุ้ยจะเป็น การดีที่สุดนะครับ8

ขอบคุณบทความ จาก http://www.horamahawed.com/content.php?cate=feng_shui&id=13แบบบ้านชั้นครึ่ง

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: