Home > Uncategorized > พิจารณาฮวงจุ้ยของตำแหน่งเตียงนอน

พิจารณาฮวงจุ้ยของตำแหน่งเตียงนอน

ฮวงจุ้ยที่นอน….พิจารณาฮวงจุ้ยของตำแหน่งเตียงนอน
วันที่ 29 กรกฎาคม 2551
1. เตียงนอนใต้ไฟ ศีรษะมีไฟส่อง กระสับกระส่ายไม่สบายตัว
2. เตียงนอนอยู่ใต้คาน ทำให้ต้องรับภาระหนัก มีเรื่องให้แก้ปัญหาเสมอ
แบบบ้านชั้นครึ่ง
3. เตียงนอนมีเสาบังอยู่ทั้ง 2 ข้าง เหมือนถูกบีบจากเสามีแต่เรื่องเครียดอยู่ตลอดเวลา
4. เตียงนอนตรงประตูทางเข้าออก ป่วยออดๆ แอดๆ เสมอ
5. เตียงนอนตรงประตูห้องน้ำ ป่วยด้วยโรคช่องท้อง เช่น มดลูก ท่อปัสสาวะ ต่อมลูกหมาก อัมพาต
6. เตียงนอนวางลอยๆ กลางห้อง เหมือนเมรุเผาศพ คนเดินผ่านได้รอบข้างเป็นการจัดวาง ที่รับอันตรายได้รอบทิศทางถือว่าไม่เป็นมงคล
7. กระจกแผ่นใหญ่ส่องเตียงนอน ป่วยง่าย ทำให้ตกใจง่าย เหมือนถูกผีหลอกทั้งๆ ที่เป็นตัวเอง การป่วยจะเป็นการป่วยเรื้อรัง
8. วางเตียงนอนไว้ใต้บันได ถือว่ารับแต่ของสกปรก หรืออัปมงคลไว้ตลอดเวลาเป็นลักษณะกดทับแก้ปัญหายาก
แบบบ้านชั้นครึ่ง
9. เตียงนอนใต้แอร์ส่วนหัวเตียง ศีรษะจะถูกกดทับ
10. มีแฟน นอนบนเตียง
มักจะนอนไม่ค่อยหลับสนิท
แถมโคลงเคลงไปมา จะปวดตามบั่นเอวและแน่นหน้าอก จะปวดหน้าขา แต่ในขณะเดียวกันก็มีการเกร็งช่องท้องเหมือนจะตกจากท ี่สูงแต่ก็จะรู้สึกสนุกและเสียวไปในตัว ขณะเดียวกันก็จะรู้สึกมึนหัวคล้ายๆกับว่าจะต้องก้มหร ือโก้งโค้งอะไรประมาณนั้น บางครั้งถ้าเฮี้ยนมากๆก็จะละเมอร้งครวญครางออกมาไม่ เป็นภาษา ….. แต่จะมีความสุข แต่ในบางรายที่องค์ลงตัวและจิตอ่อนก็อาจจะมีอาการท้อ งบวม เหมือนมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ข้างในและท้องจะโตขึ้นเรื่อ ยๆจนถึงเดือนที่ 9
จะมีกุมารหรือกุมารีน้อยมาคอยปกป้องรักษาจิตใจเราให้ ดีขึ้นแบบบ้านชั้นครึ่ง

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: