Home > Uncategorized > ประโยชน์ของการทำประกันอัคคีภัย

ประโยชน์ของการทำประกันอัคคีภัย

ประโยชน์ของการทำประกันอัคคีภัย บ้าน
แบบบ้านชั้นครึ่ง
ประโยชน์การทำประกันอัคคีภัย

กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยได้มีการจัดทำขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างกรมการประกันภัยและสมาคมประกันวินาศภัย โดยเป็นการพัฒนารูปแบบกรมธรรม์ประกันภัยแยกออกมาจากกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
แบบบ้านชั้นครึ่ง
ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีกรมธรรม์ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งในที่นี้ หมายถึง เจ้าของที่อยู่อาศัย และเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัยของที่อยู่อาศัย ซึ่งมีความเสี่ยงภัยต่ำเมื่อเทียบกับลักษณะภัยอื่นๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม สำนักงาน เป็นต้น ผู้บริโภคที่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยจะได้รับประโยชน์จากการทำประกันอัคคีภัยสอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัยของตน
แปลนบ้าน
ประโยชน์ของการทำประกันอัคคีภัย

การประกันภัยเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้เอาประกันภัยว่า เมื่อทรัพย์สินที่นำมาทำประกันภัยไว้นั้น หากได้รับความเสียหายจากภัยที่เอาประกันไว้ ก็จะได้รับการชดใช้ ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเงินที่ได้รับการชดใช้จากบริษัทรับประกันภัยไปสร้าง ซื้อหรือจัดหาทรัพย์นั้นใหม่เพื่ออยู่อาศัย หรือดำเนินกิจการต่อไปถ้าปราศจากการประกันภัยแล้ว ผู้ใดที่เคราะห์ร้ายก็จะต้องสิ้นเนี้อประดาตัว ทุนรอนที่สะสมมาตลอดชีวิตก็อาจสูญเสียไปภายในเวลาอันสั้นแบบบ้านชั้นครึ่ง

Advertisements
Categories: Uncategorized
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: