Home > Uncategorized > สิ่งที่ควรรู้เมื่อคิดต่อเติมบ้าน

สิ่งที่ควรรู้เมื่อคิดต่อเติมบ้าน

สิ่งที่ควรรู้เมื่อคิดต่อเติมบ้าน
แบบบ้านชั้นครึ่ง
การ ต่อเติมบ้านอยู่อาศัยกับคนไทย เป็นของคู่กันมาแต่ไหนแต่ไร เหตุเพราะชาวสยามเมืองยิ้มส่วนใหญ่ มีหัวคิดในเชิงสร้างสรรค์ติดตัว มาตั้งแต่อ้อนแต่ออกแทบทุกคน อีกประการพวกเราชาวขวานทอง นิยมชมชอบที่จะให้ลูกๆหลานๆพักรวมกันกับพ่อแม่ปู่ย่าตายาย อยู่ภายในบริเวณรั้วรอบเดียวกัน ส่งผลให้ต้องขยับขยายเนื้อที่บ้านเพิ่มขึ้นทุกระยะ ตามความเจริญเติบโตของสมาชิกในครอบครัว ว่ากันว่าหมู่บ้านจัดสรรที่เห็นผุดขึ้นที่โน่นที่นี่ไม่เว้นแต่ละวันนั้น ไม่ว่าจะตั้งอยู่ซอกมุมไหนของประไทย มีผู้คนช่างสังเกตเคยจัดทำสถิติเอาไว้ว่า จะมีการตกแต่งต่อเติมกว่า 300% แทบทุกโปรเจ็กต์ หรือจะว่าไปทุกๆหลังคาเรือนจะขยับขยายเนื่อที่เพิ่มอย่างน้อยๆสามครั้งสามครา
ครั้งที่หนึ่ง “นับตั้งแต่วันแรกที่รับโอน จะทุบพื้นที่จอดรถ ขยายหลังคาเทพื้นใหม่ ”
ครั้งที่สอง “เมื่ออยู่ไปได้ซักระยะปีสองปี จะทำการว่าจ้างผู้รับเหมาต่อเติมห้องครัวออกไปทางด้านข้างๆ หรือ ด้านหลัง”
ครั้งที่สาม ” เมื่อบุตรหลานแต่งงานแต่งการพ่อแม่จะติดต่อสถาปนิกออกแบบห้องหอเพิ่มเป็นของขวัญ”
แปลนบ้านนี่ยังไม่นับรวมกรณีอยู่ๆไปหัวหน้าครอบครัว หรือคนเฒ่าคนแก่ แข้งขาอ่อนแรงเดินขึ้นบันไดไม่ไม่ไหว จำต้องใช้พื้นที่ว่างๆ บริเวณชั้นล่างของบ้าน ตกแต่งดัดแปลงสำหรับเป็นที่หลับที่นอนเพิ่มขึ้นอีกห้อง ว่าก็ว่าเถอะ การต่อเติมทั้งสามครั้งสามคราส่วนใหญ่มักจะผิดกฎเทศบัญญัติแทบทั้งนั้น และไม่มีใครห้ามใครในเรื่องนี้ได้หรอกนะ เพราะเข้าตำรา “ใช่เฉพาะเขาตัวเราก็เป็นเหมือนกัน” แม้คุณเองก็เหอะน่า เพียงทุกครั้งที่ทำการตกแต่งต่อเติมบ้าน โปรดคำนึงถึงกฎกติกามารยาทอย่างน้อยๆ 3 ประการ
หนึ่ง “ระเบียบเทศบัญญัติของรัฐ”
สอง “ธรรมนูญข้อบังคับของหมู่บ้าน และ หรือของคอนโดฯ ลอยฟ้า”
สาม ” ความเดือดร้อนรำคาญของเพื่อนร่วมซอย”
อย่างแรกโปรดระลึกเสมอว่า “กฎระเบียบเทศบัญญัติ” กองควบคุมอาคารเขากำหนดเรื่องการก่อสร้างและต่อเติม ทั้งบ้านเดี่ยว ทั้งบ้านแถวหรือทาวน์เฮ้าส์เอาไว้หลายรายการ

กรณีบ้านเดี่ยวชั้นเดียวหรือสองถึงสามชั้นจะต้องเป็นไปตามหลักสำคัญ 5-6 ประเด็น ดังต่อไปนี้ “จะต้องเว้นที่ว่าง 30%”
” หน้าต่าง และริมระเบียง จะต้องห่างเขตที่ดินอย่างน้อยๆ 2 เมตร” ความสูงจะต้องไม่เกินสามชั้น และมีพื้นที่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร”
” ต้องถอยร่นแนวจากศูนย์กลางถนนสาธารณะ 3 เมตร” “ต้องอยู่ห่างจากอาคารอื่นไม่น้อยกว่า 4 เมตร (กรณีสูงไม่เกิน 9 เมตร) และ 6 เมตร (กรณีมีความสูงเกิน 9 เมตรขึ้นไป)” “ความสูงต่อชั้น 2.60 เมตร”
สำหรับทาวน์เฮ้าส์และตึกแถวนั้น มีระเบียบกฎเกณฑ์ 6-7 ประเด็นเช่นกัน คือ
” ต้องมีที่ว่างด้านหลังอาคาร 2 เมตร ด้านหน้าอาคาร 3 เมตร และข้างอาคารทั้ง 2 ด้าน 2 เมตร” “จะต้องถอยร่นแนวอาคารจากศูนย์กลางสาธารณะ 6 เมตร”
” กรณีไม่ติดถนนสาธารณะต้องมีที่ว่างหน้าอาคารไม่น้อยกว่า 6 เมตร” “ก่อสร้างได้สูงไม่เกิน 3 ชั้น” มีความสูงต่อชั้น 2.60 เมตร”
” ความกว้างของห้องนอนไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร หรือไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร ยาวไม่เกิน 24 เมตร”
” ความกว้างของอาคารจะต้องไม่น้อยกว่า 4 เมตร และยาวไม่เกิน 24 เมตร และมีพื้นที่ชั้นล่างไม่น้อยกว่า 24 ตารางเมตร”
สำหรับการคำนึงถึงระเบียบอย่างที่สองคือ ” ธรรมนูญข้อบังคับของหมู่บ้านและคอนโดฯ” ซึ่งถือเป็นกฎระเบียบการอยู่อาศัยร่วมกันนั้น มีหลากหลายโครงการใคร โครงการมัน ส่วนใหญ่สาระสำคัญในประเด็นหลักๆ มักจะคล้ายกัน ผมจะหยิบยกตัวอย่างของโครงการหนึ่งให้ดู เขากำหนดกฎกติกา เมื่อบ้านหลังใดทำการตกแต่งต่อเติมเอาไว้อย่างงี้ครับ
” ห้ามทำงานในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์” “ห้ามทำงานก่อนเวลา 08.00 น. และหลังเวลา 17.00 น.” “ห้ามคนงานพักอาศัยภายในบ้านที่มีการตกแต่งต่อเติม”
” ห้ามวางวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและทำงานบริเวณถนนและทางเท้า” “ห้ามจอดรถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์กีดขวางทางจราจร”
” ห้ามนำเศษวัสดุก่อสร้างก่อสร้างและขยะกองทิ้งหรือพักรอบริเวณถนนและทางเท้า”
” ห้ามตากเสื้อผ้าบนหรือนอกรั้วบ้าน”
” ห้ามคนงานผู้รับเหมานำสุนัขหรือ:)เลี้ยงที่ก่อความรำคาญมาเลี้ยงในหมู่ บ้าน”และ “ห้ามคนงานของผู้รับเหมาดื่มสุราหรือของมึนเมาในบริเวณบ้านที่ตกแต่งต่อ เติม”ฯลฯ
ส่วนประการที่สาม คือ “ความเดือดร้อนรำคาญของเพื่อนร่วมซอย” ทุกครั้งที่ว่าจ้างผู้รับเหมาต่อเติมบ้าน โปรดคำนึงและดูแลควบคุมในปัญหาหลักๆ 2-3 ประเด็นต่อไปนี้
เรื่องแรก คือ “เสียง” การทุบ เจาะและไสไม้อย่าให้ดังเกินควร กรุณาหามาตรการการป้องกัน ประเด็นที่สอง “ความสะอาด” ทั้งฝุ่นและเศษวัสดุก่อสร้างจะต้องหาหนทางกำจัดมิให้ลอยคละคลุ้ง และหรือปลิวว่อนไปสู่บ้านใกล้เรือนเคียง และเรื่องที่สาม คือ “ตำแหน่งที่ตั้งวางอุปกรณ์ปลูกสร้าง” ประเภทอิฐ หิน ปูน และทราย ถ้าเป็นไปได้ไม่ควรจะเทกองอยู่บนถนนหรือฟุตปาธทางเท้า เหมาะที่สุดต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งในบริเวณรั้วบ้านของเราเอง เป็นที่วางตั้ง ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะถนนซอยส่วนใหญ่มักจะแคบๆ ขืนเอาวัสดุอุปกรณ์ไปกองไว้การนำรถราเข้าๆ ออกๆ ของเพื่อนบ้านจะไม่สะดวกเท่าที่ควร อีกอย่างอาจจะเป็นอันตรายต่อเด็กตัวเล็กๆ ที่กำลังอยู่ในวัยซุกซนอีกด้วย
เหอะ…แม้มาตรการป้องกันความเดือดร้อนรำคาญของเพื่อนร่วมซอย อันเนื่องมาจากการตกแต่งต่อเติมบ้านของเราไม่ได้มีบทบัญญัติเอาไว้อย่าง ชัดเจนทุกกรณี แต่ทางที่ถูกที่ควรก่อนตกลงมอบหมายให้ผู้รับเหมาลงมือดำเนินงาน ควรจะเดินไปเคาะประตูเพื่อนบ้านเพื่อบอกเล่าเก้าสิบให้รับรู้เสียก่อนจะ เหมาะที่สุด จะบอกให้…โดยอุปนิสัยชาวสยามเมืองยิ้มล้วนมีจิตใจโอบอ้อมอารีแทบทุกคน ยิ่งกรณีบอกกล่าวล่วงหน้าเอาไว้เสียตั้งแต่ยังไม่เกิดเรื่องราว หนักนิดเบาหน่อยอภัยกันได้อยู่แล้ว ในบางประเทศเขาถือเป็นเรื่องใหญ่มีกฎหมายควบคุมเข้มงวดกวดขันและเอาจริงเอา จัง อย่างเช่นออสเตรเลียอย่าว่าแต่เฉพาะตกแต่งต่อเติมบ้านเลย แม้ตัดต้นไม้ในบริเวณรั้วบ้านยังต้องขออนุญาตต่อเทศบาล และขอประชามติเห็นชอบจากเพื่อนร่วมซอยเสียก่อนจึงจะตัดโค่นได้สักต้น บอกเล่าเก้าสิบให้รู้กันอย่างงี้แล้ว ใครยังขืนต่อเติมบ้านผิดกฎหมาย และหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้พักอาศัยข้างเคียงอยู่อีกล่ะก็ อาจจะถูกเพื่อนร่วมซอยฟ้องร้องดำเนินคดีเรียกค่าเสียหายเอานะจะบอกให้แบบบ้านชั้นครึ่ง

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: